Skip to main content

Funding

Firma dela d.o.o. and its clothing brand Tivoli was successful in obtaining the following funding from the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development fund:

Funding for individual exhibit at the international fairs abroad in the years 2019 – 2022 (Pitti Bimbo Immagine / 30 June – 2 July, 2021 Florence, Italy), to promote Tivoli brand and Summer collection 2022 to buyers and media.

Sofinanciranje

Firma dela d.o.o. in znamka Tivoli je bila uspešna pri pridobitvi sredstev Republike Slovenije in Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj:

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022 (Pitti Bimbo Immagine / 30 Junij – 2 Julij, 2021 Firenze, Italija), namen promocije znamke Tivoli in njene poletne kolekcije 2022, ter pridobitve mednarodnih kupcev.

www.eu-skladi.si

Join our mailing list